Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Nedir?

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, ağız içindeki yumuşak ve sert dokuların fizyolojik bir uyum içerisinde çalışmasını engelleyen hastalıkların teşhisini ve tedavisini gerçekleştirir.

Büyüme ve gelişim esnasında kişilerin çene yapıları sürekli değişim içerisindedir. Genetik yatkınlık ile oluşabilen çene rahatsızlıklarının yanı sıra kaza ya da yanlış uygulamalar sonucunda gelişebilen çene rahatsızlıkları çiğneme bozukluklarına, akıcı olmayan konuşmalara ve estetik kaygılara yol açabilmektedir.

Bu gibi rahatsızlıklar kişinin yaşam kalitesini düşürmekte, bazı durumlarda genel beden sağlığını olumsuz etkilemekte ve estetik kaygılar sebebi ile öz güven problemlerine yol açabilmektedir.

Uygun tanı ve tedavi yöntemleri ile çene cerrahisi, günümüzde birçok çene problemine çözüm üretebilmektedir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uygulamaları Nelerdir?

 • Gömülü kalmış dişlerin çekilmesi ve sürdürülmesi
 • Dental implant uygulamaları
 • Sinüs yükseltilmesi
 • Çene bölgesinde gelişen enfeksiyonların tedavisi
 • Sert doku ve yumuşak doku uygulamaları
 • Çene kırıkları tedavisi
 • Çene ucu asimetrisi
 • TME (Çene eklemi) problemleri
 • Çene kemiği büyütme (Ogmentasyon)
 • Alt çenenin önde, geride ya da sağ ve sol yönlerinde dengesiz bir konumda olması
 • Alt çenede gelişim geriliklerine bağlı bozuklukların oluşması
 • Üst çenenin orantısız ve dengesiz bir konumda olması
 • Fobisi olan hastalarımızın genel anestezi ve sedasyon altında tedavileri.

İmplant Tedavisi Nedir?

İmplant tedavisi, çeşitli nedenlere bağlı olarak kaybedilen dişlerin, doğal fonksiyonlarını ve estetik görüntüsünü kaybetmeden yeniden yapılandırılması işlemidir.

Çene kemiği gelişimini tamamlamış ve herhangi bir engelleyici hastalığı bulunmayan kişilerin, çene kemiği içerisine doku dostu bir materyal olan titanyum altyapılı implantın yerleştirilmesi ve implant üzerine porselen dişlerin uyumlanması ile tamamlanan implant tedavisi, diş kayıplarına bağlı olarak gelişen beslenme ve sindirim problemlerinin, konuşma bozukluklarının ve estetik görünümdeki kayıpların giderilmesini sağlamaktadır.

Gömülü Dişlerin Çekilmesi (20 Yaş Dişlerinin Çekilmesi)

20 yaş dişleri, alt ve üst çenede, diş diziliminde en arka sırada yer almaktadırlar.

20 yaş dişlerinin gelişimi, genellikle diğer dişlerin gelişiminden çok sonra tamamlanmaktadır.

20 yaş dişleri gelişim aşamasında diğer dişleri sıkıştırabilmekte ve çenedeki darlık sebebi ile çene kemiği içerisinde gömülü kalabilmektedir.

Acılı ve ağrılı bir sürece sebep olan çene kemiğinde gömülü 20 yaş dişleri, uygun anestezi ve cerrahi uygulamalar ile çekilebilmektedir.

Sinüs Yükseltme Operasyonu Nedir?

Sinüs Lifting yani sinüs yükseltme operasyonu, üst çenedeki diş kayıplarına bağlı olarak zamanla gerçekleşen sinüsün kemik içerisinde büyümesi ve sarkmasıdır.

Kayıp diş bölgesinde yer çekiminin de etkisi ile zaman içerisinde sarkmalar ve kemik erimeleri gözlemlenmektedir.

Kemik erimesi, kayıp diş tedavisi olan implant uygulamalarının önünde çok büyük bir engeldir. Düşük kemik yoğunluğuna sebebiyet veren bu durum, çene cerrahisi uygulaması olan sinüs yükseltme operasyonu ile giderilmekte ve eski kemik yoğunluğu implant tedavisine uygun olacak şekilde tekrar geri kazandırılmaktadır.

All-on-Four Tedavisi

All on Four, çenedeki tüm dişlerin kaybı durumunda uygun kemik seviyesi varlığında tek seansta özel açı ve tekniklerle dört implantın yerleştirilmesidir.

Aynı gün hastaya geçici sabit protez dişler yerleştirilir. Hastaya bir günde daha önce kaybettiği çiğneme fonksiyonu, estetik, konfor ve konuşma fonksiyonu geri kazandırılmış olur.

3-4 aylık bir iyileşme sürecinin ardından daimi sabit protez dişler yerleştirilir.