Gülüş Tasarımı

Gülüş tasarımı ile kişilere kazandırılan daha düzgün bir diş yapısı, sağlıklı ve güçlü diş etleri, daha doğru ve eşit diş rengi gibi özellikler sayesinde kişiler psikolojik olarak güç kazanmakta ve toplum arasına daha öz güvenli bir şekilde karışmaktadırlar. Günümüzdeki ileri teknoloji ve bilimsel çalışmaların ışığında yapılan estetik diş uygulamaları ve gülüş tasarımı sayesinde, disiplinler arası bir çalışma sergilenerek daha doğal ve daha estetik gülüşler elde etmek mümkündür.

Gülüş Tasarımı Nedir?

Gülüş tasarımı, estetik diş hekimliği kapsamına giren ve çeşitli nedenlerle estetik görünümde bazı bozukluklara yol açan durumların ortadan kaldırılması işlemidir. Diş ve diş etlerine bağlı gülüş tasarımı işlemleri, ağız bakımında önemli bir yere sahiptir. Çürük dişler, çarpık dişler ve çeşitli diş eti hastalıkları sadece estetik görünümü etkilememekte, kişilerin ağız ve beden sağlığında da olumsuz etki yaratmaktadırlar. Ağız sağlığını etkilemeyen diş kayıpları, diş rengi farklılıkları ve bazı çarpıklıklar gibi bozulmalar ise kişilerin yaşam kalitesini düşürmekte ve sosyal yaşantılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Gülüş estetiğinin ve gülüş tasarımının günümüz dünyasındaki iletişim ve sosyalleşmedeki etkileri sebebi ile ağızdaki giderilmeyen sorunlar, kişilerin toplum içerisinde gülmekten çekinmesine ve özgüven eksikliği gibi ciddi sorunların oluşumuna yol açabilmektedir.

Gülüş Tasarımı Hangi Sorunların Giderilmesi İçin Uygulanır?

Gülüş tasarımı işlemlerinde ağız yapısı, yüz yapısı, çene yapısı ve kişilerin özel talepleri doğrultusunda bir uygulama planı hazırlanmaktadır. Uzman estetik diş hekimleri tarafından uygulanan işlemler sayesinde kişilere daha sağlıklı bir ağız ve daha estetik bir gülüş kazandırılması amaçlanmaktadır. Gülüş tasarımı için uygulanan işlemlerin çözüm sunduğu sorunlardan bazıları şunlardır:

  • Orantısız diş rengi ve diğer diş rengi sorunları
  • Diş eti problemleri ve diş eti şekilsizlikleri
  • Dişlerin dizilimindeki bozukluklar
  • Dişler arasındaki düzensiz boşluklar
  • Kayıp diş sorunları
  • Diş boylarındaki uyumsuzluk
  • Çatlak ve kırık diş yapısı
  • Ağız yapısı ile yüz yapısı arasındaki uyumsuzluklar

Gülüş Tasarımında Hangi İşlemler Uygulanır?

Gülüş tasarımında uygulanacak işlemler, kişilere göre farklılık göstermektedir. Her ağız yapısının kendine ait özellikleri ve birbirinden farklı estetik gereksinimleri bulunmaktadır. Kişilerin özel taleplerinin de işlemlere dahil olması ile çok farklı ve multidisipliner işlem kombinasyonları ortaya çıkmaktadır. Gülüş tasarımı işlemlerinde kişinin yüz hatları, cinsiyeti, yaşı ve beklentileri gibi faktörler dikkate alınarak ve gereksinimler belirlenerek uygun işlem ya da işlemler seçilmektedir. Öncelik çürük diş ve diş eti hastalıkları gibi sağlığı olumsuz etkileyen sorunların giderilmesidir. Gülüş tasarımında uygulanabilecek diğer işlemler şunlardır:

Gülüş Tasarımında Tedavi Süreci Nasıldır?

Gülüş tasarımında tedavi süreci ilk olarak kişinin ağız yapısını ve diş sağlığının incelenmesi ve kişinin ağız sağlığı hakkındaki bilgilendirilmesi ile başlamaktadır. Uygulanabilecek işlemler, uygulama yöntemleri ve sonuçları hakkında yapılan bilgilendirmeler sonucunda kişilerin özel talepleri de dikkate alınarak doğru ve etkili bir uygulama planı oluşturulmaktadır. Gülüş tasarımında kişilerin estetik beklentilerini doğru bir şekilde anlamak ve gereksinimleri doğru bir şekilde belirlemek, arzu edilen ve sağlıklı bir gülüşe kavuşulmasında çok önemlidir. Karşılıklı bilgilendirmeler sonucunda kişilerin ağzında gerekli ölçüler alınmakta, problemler ayrıntılı bir şekilde belirlenmekte ve tedavi modellemesi oluşturulmaktadır. Modellemeler, bilgisayar ortamında özel programlar ve teknolojik ölçümlemeler sonucunda hazırlanmaktadır. Böylelikle süreç daha doğru bir şekilde yönetilmektedir. Hasta ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak gerçekleşen süreç, uygun işlemlerin tamamlanması ile sona ermektedir. Gülüş tasarımı sürecinin tamamlanma zamanı, ortodontik uygulamaların varlığına, işlem çeşitliliğine, var olan bozuklukların seviyelerine gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.