Pit ve Fissür Örtücüler

Pit ve Fissür Örtücüler

[toc]

Fissür Örtücü (Diş Aşısı) Nedir?

Pit ve Fissür Örtücüler, pit ve fisürlerde (dişin üst ve yan yüzeylerindeki girinti çıkıntılara verilen isim) çürük oluşumunu önlemek ya da durdurmak amacıyla geliştirilen materyallerdir. Pit ve fissürler, dişlerde çürük oluşumu açısından en yatkın bölgelerdir. Çocuk ve ergenlerde görülen toplam çürüğün yaklaşık %90’ını pit ve fissür çürükleri oluşturur. Bu yüzler doğal yapıları nedeniyle plak (gıda artığı) birikimine çok elverişli olup dişlerin düz yüzeyleri kadar fluoridin koruyucu etkisinden yararlanamazlar. Tüm çocuklara gerekli olan dişlere fissür örtücü uygulanabilir. Fakat, özellikle yüksek çürük riski taşıyan bireylerde dişlerin sürmesi sırasında plak birikimi ve diş çürüğüne yatkınlık daha fazladır. Bu nedenle çiğneyici yüzeylere pit ve fissür örtücü uygulaması gerekliliği artmaktadır.

Fissür Örtücü (Diş Aşısı) Uygulamasının Amacı Nedir?

Bu uygulamanın amacı azı dişlerde bulunan girintilerin dolgu maddesi ile kaplanması esasına dayanır. Bu uygulama sayesinde dişlerin arasında kalan ve çürümeye neden olan besinlerin miktarı azalır. Bu şekilde daha az çürük oluşması mümkün olur.

Tüm Çocuklara Fissür Örtücü (Diş Aşısı) Yapılmalı Mı?

Orta ve yüksek çürük riski taşıyan tüm çocuklarda fissure örtücü yapılmalıdır. Çürük risk bölgeleri olarak gördüğümüz fissürlerin örtülerek çürük oluşumunun önlenmesi, diş sağlığının şansa bırakmamak açısından önemli.

Orta veya yüksek derecede çürük riski taşıyan kişiler;

  • Karyojenik (çürük yapıcı) diyet alışkanlığı olan,
  • Radyoterapi alan,
  • Tükrük akış hızı herhangi bir sebepten dolayı azalmış olan,
  • Zihinsel geriliği olan ya da motor aktiviteleri bozuk olan, çocuklarda özellikle fissür örtücü uygulaması yapılması gerekir.

Fissür Örtücü

Fissür Örtücü (Diş Aşısı) Hangi Dişlere Yapılır?

Yapılan çalışmalar da diş çürüklerinin % 90’ının büyük azı dişlerinin çiğneme yüzeylerinde bulunan küçük, derin ve dar girintilerden başladığı görülmektedir. Dişler ilk sürdükleri zaman diş minesi tam olarak mineralize olmadığından, yeni sürmüş dişler sıklıkla çürüğe karşı daha dirençsiz ve çürük oluşumuna yatkındırlar. Fissür Örtücülerin uygulanması için en ideal zaman bu dişlerinin sürdüğü ilk aylardır.

Fissür Örtücü Hangi Yaşlarda Uygulanmalı?

Fissür örtücü uygulamak için ideal yaşlar;

  • 3-4 yaş grubunda süt molar dişlere
  • 6-7 yaş grubunda 1. daimi molar (büyük azı dişler) dişlere
  • 10-11 yaş grubunda premolar (küçük azı dişler) dişlere
  • 12-13 yaş grubunda ise 2.daimi molar dişlere fissür örtücü uygulaması yapılır.

Fissür Örtücü (Diş Aşısı) Düşerse Ne Olur? Fissür Örtücü Diş Aşısı Flor Gibi Tekrarlanan Bir Uygulama Mıdır?

Diş üzerine yerleştirilen materyaller zamanla düşebilir ya da kırılabilir. Bu beklenen ve olağan bir durumdur. Koruyucu Diş Hekimliği adı altında geçen bu tedavi seçeneği 6 ayda bir tekrarlanabilir. Yine, Koruyucu Diş Hekimliği adı altında geçen flor uygulamasıyla beraber yapılabilir. Her iki yöntemde dişleri çürükten korumak için kullanılan farklı yöntemlerdir ve çocuk diş hekimliğinin vazgeçilmez yöntemleridir.

HERŞEY ÇOCUKLARIMIZIN MUTLU GÜLÜŞLERİ VE SAĞLIĞI İÇİN……