UzmanlıkPeriodontoloji
İlgi Alanları
  • check-mark-1Diş Eti Hastalıkları
  • check-mark-1Diş Eti Çekilmeleri
  • check-mark-1Diş Eti Estetiği
  • check-mark-1İmplant Uygulamaları
  • check-mark-1Estetik Diş Hekimliği

Uzm. Dt. Burcu Taban

Periodontoloji (Diş Eti Hastalıkları)

Uzm. Dt. Burcu Taban İstanbul doğumlu olup 2011 yılında Pertevniyal Anadolu Lisesi’nden 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden başarı ile mezun oldu.
2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesinde Periodontoloji A.D’da uzmanlık eğitimine başlamış ve 2020 yılında başarıyla tamamlamıştır.
2020-2021 yılları arasında Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Periodontoloji uzmanı olarak görev yaptı.
Uzman Diş Grup Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde Periodontoloji uzmanı olarak görevine devam etmektedir.
OSSEDER (Osseointegrasyon Derneği) üyesidir.
İltihabı diş eti hastalıkları, diş eti çekilmeleri, diş eti estetiği, implant uygulamaları, implant çevresi diş eti hastalıkları ve estetik diş hekimliği ağırlıklı olarak çalışma alanlardır. Bu alanlarda yapılan uluslararası kongre, sempozyum ve kursları düzenli olarak takip etmekte ve bildiri göndermektedir. Hobi olarak fotoğrafla ilgilenmekte ve evlidir.

2011 – 2016 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
2017 – 2020 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD

2014 – 2016 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fotoğraf Kulübü Başkanlığı
2017 – 2020 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD
2020 – 2021 Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Posterior İndirekt Restorasyonlar: Onlay, Overlay ve Endokronlar/Temmuz 2021
Anterior Kompozit Restorasyonlar: Kırık, Diestema ve Lamina/Haziran 2021
BEGO İmplant Sistemleri Hands-On Eğitimi/Mart 2021
International Team Of Implantology Bilimsel Toplantısı ve Genel Kurulu (Online)/Aralık 2020
VI. Genç EDAD Sempozyumu/ Mart 2020
Muayenehane Pratiğinde Ulaşılabilir Dijital Teknoloji; Klinisyen ve Akademisyen Bakış Açısı- Dentium Academy/ Şubat 2020
TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi/Eylül 2019
15. Karadeniz Bahar Sempozyumu/Nisan 2019
IBM SPSS Uygulamalı Temel Düzey İstatistiksel Veri Analizleri Kursu/Aralık 2018
TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi/Eylül 2018
9th Europerio Congress, Amsterdam/Haziran 2018
Araştırmacılar için Deney Hayvanları Kullanımına ait Eğitim Sertifikası-Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi/Ocak 2017
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi VII. Uluslararası Bilimsel Kongresi/Kasım 2014
Dental İstanbul 2014 Kongresi ve Kozmetik Diş Hekimliği Sempozyumu/Kasım 2014
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi VI. Uluslararası Bilimsel Kongresi/Kasım 2013

Türk Diş Hekimleri Birliği, 2021-
OSSEDER (Osseointegrasyon Derneği),2020-
International Team for Implantology (ITI), 2020

Sanatçı Dişhekimleri Sergisinde bir adet fotoğraf sergileme- TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 2019
Sanatçı Dişhekimleri Sergisinde iki adet fotoğraf sergileme- TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 2018
Okuma Sağanakları “Çocuk” konulu Fotoğraf Yarışmasında iki Fotoğraf Sergileme,2012

Taban B, Ulker E, Kirtiloglu T. An Accessory Root on The Maxillary Lateral Incisor: A Case Report. Int J Med Dent Case Rep 2021;13:1-3.

Ulker E, Kirtiloglu T, Taban B. Peripheral Ameloblastoma: A Case Report. J Clin Exp Dent. 2020;12(6):e607-e609.

Periferal Ameloblastoma:Bir Olgu Sunumu -Peripheral Amelablastoma: A Case Report. 25th TDA International Dental Congress, 2019/Sözlü sunum

Osseointegre İmplantın Boyun Bölgesinde Gelişen Kırık: Bir Olgu Sunumu. Fracture of The Fixture Component of An Osseointegrated Implant: A Case Report 25th TDA International Dental Congress, 2019/ Poster sunumu

Serbest Dişeti Grefti Kullanarak Dişeti Çekilmesinin Tedavisi: Bir Olgu Sunumu. Treatment Of Gingival Recession Using Free Gingival Graft: A Case Report 25th TDA International Dental Congress, 2019/Poster sunumu

Başarısız Kemik Grefti Uygulamasından Sonra İmplant Etrafındaki Enfeksiyonun Tedavisi: Bir Olgu Sunumu- The Treatment of an Infection around Implant after an Unsuccessful Bone Grafting Procedure: A Case Report. 24th TDA International Dental Congress, 2018/Poster sunumu

Elimination Of Oral Focal İnfection Reduced Erythrocyte Sedimentation Rate And C-Reactive Protein Level İn A Patient With Fibromyalgia: A Case Report 9th Europerio Congress, 2018/Poster sunumu

Tez Konusu:

Sigara Kullanan ve Kullanmayan Generali̇ze Kroni̇k Peri̇odonti̇ti̇sli̇ Hastalarda Faz I Peri̇odontal Tedavi̇ Öncesi̇ ve 6 Ay Sonrasi Ve-Cadheri̇n ve VEGF Sevi̇yeleri̇ni̇n Araştirilmasi
Investigation of The Levels of Ve-Cadherin, VEGF in Smoking and Non-Smoking Generalized Chronic Periodontitis Patients Before Phase I Periodontal Therapy and 6 Months After Treatment